THÉP CUỘN CÁN NÓNG 1.2mm->>12mm

Mã sản phẩm: CUỘN CÁN NÓNG

Tình trạng: Còn hàng

 

Thép cuộn cán nóng tiêu chuẩn SPHC, SPHT 1 -5, SAE 1006-1008

Độ dày 1.2mm đến 12mm Khổ 1200 - 1250 - 1500